LOGO

Disclaimer & auteursrecht

Alles op deze website, www.betzel.biz, zoals fotomateriaal, teksten, logo's en andere afbeeldingen zijn het eigendom van Kunsthandel Betzel met uitzondering van sommige namen, tekens of logo’s welke beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken zijn.

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, print, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunsthandel Betzel.

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming vereist van Kunsthandel Betzel.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van onze site en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.betzel.biz te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Disclaimer