Restauratie en conservatie

De waarde van een schilderij of fotografie kan in persoonlijke en/of in geldelijke waarde worden uitgedrukt. In beide gevallen zijn beschadigingen of veranderingen van het werk in welke vorm dan ook een ergerlijke zaak. Om het verlies van een dierbaar werk te voorkomen moet het tijdig een "onderhoudsbeurt" ondergaan.

voor -> na

In het geval van een fotografie is er de optie van digitale reproduktie welke kostenbesparender is t.o.v. handmatige restauratie.

Bij een schilderij moet de intrinsieke waarde behouden blijven. Omdat de toegepaste schildertechnieken zo enorm van elkaar kunnen verschillen is een beoordeling van het werk en zijn mankementen zeer belangrijk. Hier wordt vastgelegd welke restauraties nodig zijn en hoe het werk voor komende jaren geconserveerd wordt. Ook krijgt u een prijsindicatie van de verwachte werkzaamheden.
Een vaste prijsopgave kunnen wij hierbij niet hanteren omdat er eventueel noch niet zichtbare beschadigingen tijdens de restauratie naar voren kunnen komen. Hierbij nemen wij dan eerst telefonisch contact met u op om het verdere verloop van de restauratie te bespreken.

De gebruikte technieken zijn reversibel tenzij er geen andere mogelijkheid bestaat om het probleem op te lossen:
*verwijdering van vuil en vergeelde vernis
*fixeren van losliggende verfschilfers of verflagen
*bedoeken van beschadigde en/of instabiele doeken
*vervangen van kromme spieramen
*aanvullen van ontbrekende delen
*nivelleren van oneffenheden
*retoucheren van kleine beschadigingen
*retoucheren van nagedonkerde retouches
*ontbrekende delen/ornamenten van lijsten restaureren
*bijwerken van beschadigde delen van lijsten
*vergulden en kleuren van lijsten

lijst voor restauratie

lijst na restauratie

       

Gesloten op :

   

Zaterdag 18 mei 

gesloten 

 

Dinsdag 21 mei 

vanaf 14:00 uur

gesloten